Language of document :

21. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-29/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/147/09-RO komisjoni otsus mitte lubada hagejat konkursi suulisele katsele.

Hageja nõuded

tühistada EPSO direktori 10. detsembri 2010. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

vajalikus osas tühistada konkursi EPSO/AD/147/09-RO komisjoni otsus anda hagejale elimineeriv hinne 6/10 hageja kirjaliku katse C eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________