Language of document :

Acțiune introdusă la 21 martie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-29/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/147/09-RO de a nu îl admite pe reclamant la proba orală a concursului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului EPSO din 10 decembrie 2010 de respingere a reclamației reclamantului;

în măsura necesară, anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/147/09-RO de a atribui reclamantului o notă eliminatorie de 6/10 pentru lucrarea scrisă C;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________