Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-29/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie výberovej komisie EPSO/AD/147/09-RO o nepripustení žalobcu na ústnu skúšku výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa úradu EPSO z 10. decembra 2010 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie výberovej komisie EPSO/AD/147/09-RO, ktorým bola žalobcovi udelená vylučujúca známka 6/10 za jeho písomnú skúšku C,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________