Language of document :

Žaloba podaná 5. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-37/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu z verejného výberového konania EPSO AD/177/10

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 13. júla 2010 o vylúčení žalobcu z verejného výberového konania EPSO AD/177/10,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. januára 2011 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania,

subsidiárne rozhodnúť, že žalobca neznáša trovy konania Komisie.

____________