Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

1. veebruar 2007

Kohtuasi F‑142/06 R

Francesco Bligny

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamise taotlus – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisus – Arvestamata jätmine

Ese:      Hagi, mille esitas EÜ artikli 242, EÜ artikli 243, EA artikli 157 ja EA artikli 158 alusel F. Bligny ja mille ese on esiteks nõue peatada konkursikomisjoni selliste 23. novembri ja 7. detsembri 2006. aasta otsuste kohaldamine, millega lükati tagasi tema kandidatuur avatud konkursil EPSO/AD/26/05, ja teiseks nõue, et ajutise meetmena kohustataks parandama tema sama konkursi kirjalikku katset.

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju

(EÜ artikkel 24; Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 104 lõige 2)