Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 20 septembrie 2010 - Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

(Cauza C-461/10)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB

Pârâtă: Perfect Communication Sweden AB

Întrebările preliminare

Directiva 2006/24/CE1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE (Directiva privind păstrarea datelor), în special articolele 3, 4, 5 şi 11 din aceasta, se opune aplicării unei dispoziţii de drept intern care se întemeiază pe articolul 8 din Directiva 2004/48/CE2 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi care, cu scopul de a identifica un anumit abonat, permite ca un furnizor de servicii internet să fie obligat, în cadrul unei proceduri civile, să furnizeze unui titular al dreptului de autor sau reprezentantului acestuia informaţii cu privire la abonatul căruia acest furnizor de servicii internet i-a alocat o anumită adresă IP, adresă despre care se susţine că a fost utilizată în cadrul încălcării dreptului de autor? Întrebarea se bazează pe prezumţia că reclamantul a prezentat probe care dovedesc existenţa încălcării unui anumit drept de autor şi că măsura este proporţională.

Răspunsul la prima întrebare este influenţat de faptul că statul membru nu a transpus Directiva privind păstrarea datelor în pofida faptului că termenul prevăzut pentru transpunerea directivei a expirat?

____________

1 - JO L 105, p. 24, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51.

2 - JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56.