Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. - Mariën przeciwko ESDZ

(Sprawa F-15/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci B. Theeuwes i F. Pons)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji szefa delegacji UE w Afganistanie nakazującej członkom delegacji opuszczenie hotelu i przeprowadzenie się do kwatery UE.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Specjalnego Przedstawiciela UE i szefa delegacji w Afganistanie, zawartej w wiadomości e-mailowej z dnia 11 stycznia 2011 r., nakazującej skarżącemu przeprowadzkę w dniu 14 stycznia 2011 r. do kwatery w Kabulu, Afganistan;

obciążenie ESDZ wszystkimi kosztami związanymi z tymczasowymi środkami mieszkaniowymi;

zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego zadośćuczynienia w wysokości 10 000 EUR za stres i wyrządzoną krzywdę;

obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

____________