Language of document :

Kanne 28.2.2011 - Conticchio v. komissio

(Asia F-22/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Rosella Conticchio (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat R. Giuffridda ja A. Tortora)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan eläkeoikeuksien vahvistamista koskeva päätös on kumottava siltä osin kuin hänelle on myönnetty oikeus vanhuuseläkkeeseen palkkaluokassa AST7/1 eikä palkkaluokassa AST7/2.

Vaatimukset

18.11.2010 tehty päätös nro R/489/10, joka annettiin tiedoksi 24.11.2010 ja jolla nimittävä viranomainen hylkäsi valituksen, on kumottava

kantaja on siirrettävä taannehtivasti palkkaluokasta AST/1 palkkaluokkaan AST/2

kantajalle kuuluva eläke on määritettävä uudelleen ja sen määrää on korotettava noin 170 euroa kuukaudessa

Conticchiolle eläkkeen maksava elin on velvoitettava suorittamaan kantajalle eläkkeestä puuttuva määrä laillisine korkoineen 1.6.2010 lukien siihen asti kunnes se on kokonaan suoritettu

Euroopan komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle asiassa annettavan ratkaisun mukaan eläkkeestä puuttuvat määrät

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________