Language of document :

Жалба, подадена на 21 януари 2011 г. - Mariën/Комисия

(Дело F-5/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Peter Mariën (Elsene, Белгия) (представители: B. Theeuwes и F. Pons, attorneys)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ръководителя на делегацията на ЕС в Афганистан, който разпоредил на членовете на тази делегация да напуснат техния хотел и да се преместят в жилищна база на ЕС

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, съдържащо се в електронното писмо от 11 януари 2011 г. на специалния представител на ЕС и ръководител на делегацията на ЕС в Афганистан, с което се разпорежда на жалбоподателя да се премести на 14 януари 2011 г. в жилищната зона в Кабул, Афганистан,

да се осъди Комисията да заплати всички разноски, свързани с временните мерки по пребиваване,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 10 000 EUR за причинения психологически стрес и вреди,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски по производството.

____________