Language of document :

Žaloba podaná dne 21. ledna 2011 - Mariën v. Komise

(Věc F-5/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Mariën (Elsene, Belgie) (zástupci: B. Theeuwes a F. Pons, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí předsedy Delegace EU v Afghánistánu, kterým bylo členům této delegace uloženo, aby opustili svůj hotel a přestěhovali se do ubytovacího areálu EU

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí obsažené v e-mailové zprávě ze dne 11. ledna 2011 zvláštního představitele EU a předsedy Delegace EU v Afghánistánu, kterým bylo žalobci uloženo, aby se dne 14. ledna 2011 přestěhoval do rezidenčního areálu v Kábulu, Afghánistánu;

uložit Komisi náhradu nákladů souvisejících s opatřeními týkajícími se dočasného pobytu;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila odškodné ve výši 10 000 eur za způsobený psychický tlak a psychickou újmu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________