Language of document :

21. jaanuaril 2011 esitatud hagi - Mariën versus komisjon

(kohtuasi F-5/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (esindajad: advokaadid B. Theeuwes ja F. Pons)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Afganistani juures asuva ELi delegatsiooni juhi otsus, mis kohustas selle delegatsiooni liikmeid lahkuma hotellist ja kolima ELi elamutekompleksi.

Hageja nõuded

tühistada otsus, mis sisaldus ELi eriesindaja ja Afganistani juures asuva delegatsiooni juhi elektroonilises kirjas, mis kohustas hagejat 14. jaanuaril 2011 ümber asuma Kabulis, Afganistanis asuvasse elamutekompleksi;

mõista komisjonilt välja kõik ajutise elukohaga seotud kulud;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis 10 000 eurot vaimse pinge ja kahju tekitamise eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________