Language of document :

Kanne 21.1.2011 - Mariën v. komissio

(Asia F-5/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (edustajat: asianajajat B. Theeuwes ja F. Pons)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EU:n Afganistanin edustuston johtajan tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa määrättiin, että tämän edustuston jäsenten oli jätettävä hotellinsa ja muutettava EU:n asuinkiinteistökompleksiin

Vaatimukset

Päätös, joka sisältyy EU:n Afganistanin erityisedustajan ja EU:n Afganistanin edustuston johtajan 11.1.2011 lähettämään sähköpostiviestiin ja jossa määrättiin, että kantajan oli muutettava 14.1.2011 asuinkiinteistökompleksiin Kabulissa, Afganistanissa, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki kulut, jotka liittyvät väliaikaiseen majoitukseen

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euron suuruinen korvaus aiheutetusta psyykkisestä stressistä ja vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________