Language of document :

Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2011 - Mariën/Comisia

(Cauza F-5/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (reprezentanți: B. Theeuwes și F. Pons, attorneys)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei șefului delegației Uniunii Europene în Afghanistan prin care se dispune ca membrii acestei delegații să își părăsească hotelul și să se mute într-un complex rezidențial al Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei cuprinse în mailul din 11 ianuarie 2011 al reprezentantului special și al șefului delegației Uniunii Europene în Afghanistan prin care se dispune ca reclamantul să se mute într-un complex rezidențial din Kaboul, Afghanistan;

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor aferente măsurilor de cazare provizorie;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a unei despăgubiri de 10 000 de euro pentru stresul psihologic și pentru prejudiciul suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________