Language of document :

Talan väckt den 21 januari 2011 - Peter Mariën mot Europeiska kommissionen

(Mål F-5/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Peter Mariën (Elsene, Belgien) (ombud: B. Theeuwes och F. Pons, attorneys)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av chefen för EU:s delegation i Afghanistan, som beordrade medlemmar av delegationen att lämna sitt hotell och flytta till EU:s bostadskomplex.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet i ett E-postmeddelande av den 20 januari 2001 från EU:s särskilda ombud och chefen för EU:s delegation i Afghanistan om att sökanden den 14 januari 2001 skulle flytta till bostadskomplexet i Kabul, Afghanistan,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga kostnader i samband med de tillfälliga boendeåtgärderna,

förplikta kommissionen att utge ersättning till sökanden med 10 000 euro för den psykiska stress och skada som följde,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________