Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 9. februārī - Bouillez u.c./Padome

(lieta F-11/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vincent Bouillez (Overijse, Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā augstākā pakāpē, īstenojot 2010. gada paaugstināšanu amatā

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 3. novembra lēmumu, ar ko noraidīta prasītāju sūdzība;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus nepaaugstināt prasītājus amatā augstākā pakāpē, īstenojot 2010. gada paaugstināšanu amatā;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________