Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. februar 2011 - Chiavegato mod Kommissionen

(Sag F-60/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 260 af 25.9.2010, s. 28.