Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. veebruari 2011. aasta määrus - Chiavegato versus komisjon

(kohtuasi F-60/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 260, 25.9.2010, lk 28.