Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 8.2.2011 - Chiavegato v. komissio

(Asia F-60/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 260, 25.9.2010, s. 28..