Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lutego 2011 r. - Chiavegato przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 260 z 25.9.10, s. 28.