Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 8 februarie 2011 - Chiavegato/Comisia

(Cauza F-60/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 260, 26.9.10, p. 28.