Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 8. februára 2011 - Chiavegato/Komisia

(vec F-60/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010, s. 28.