Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. március 8-i ítélete - De Nicola kontra Európai Beruházási Bank

(F-59/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Európai Beruházási Bank személyi állománya - Értékelés - Előléptetés - A Közszolgálati Törvényszék hatásköre - Elfogadhatóság - Hallgatólagos elutasító határozat - Belső irányelv - A személyi állomány képviselője - A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams és F. Martin meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az előmenetelre vonatkozó 2008. április 29-i határozat megsemmisítése, amely nem tartalmazta a felperes nevét, valamint a felperes 2007. évi értékelésének megsemmisítése. Másrészt a fellebbviteli bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a vele szemben emelt kifogás ellenére magánál tartotta az ügyet. Végezetül a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás tényének megállapítása, az alperes kötelezése e magatartás abbahagyására, és a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2007. évi értékelő jelentést és a C. De Nicola előléptetését mellőző határozatot.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

C. De Nicola és az Európai Beruházási Bank maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 205., 2009.08.29., 49. o.