Language of document :

Sag anlagt den 23. marts 2011 - ZZ mod Rådet

(Sag F-30/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (Bruxelles, Belgien) (ved M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1.1.2008 til den 31.12.2008 samt betaling af erstatning for den skade, der angiveligt er lidt.

Sagsøgerens påstande

Bedømmelsesrapporten for 2008 annulleres, og sagsøgte tilpligtes at betale en erstatning for den lidte skade, som foreløbig er opgjort til 5 000 EUR og som præciseres nærmere under sagen, med tillæg af renter og morarenter på 6,75 % af erstatningen for den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________