Language of document :

23. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-30/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (Brüssel, Belgia) (esindaja: M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne perioodi 01.01.2008- 31.12.2008 kohta ning nõue hüvitada väidetavalt tekkinud kahju.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2008. aasta karjääriarengu aruanne ja mõista kostjalt välja hüvitis tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest, mille suuruseks hinnatakse esialgu olevat 5000 eurot ning mis selgitatakse täpsemalt välja menetluse käigus, koos tasandus- ning viivitusintressidega suuruses 6,75%;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________