Language of document :

Kanne 23.3.2011 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-30/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Bryssel, Belgia) (edustaja: M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota kantajaa koskeva arviointikertomus ajalta 1.1.2008-31.12.2008 ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantajan uralla etenemistä koskeva kertomus vuodelta 2008 on kumottava ja vastaaja on velvoitettava suorittamaan korvausta aiheutuneesta vahingosta, jonka määräksi arvioidaan alustavasti 5 000 euroa ja joka määritellään täsmällisemmin oikeudenkäynnin kuluessa, sekä 6,75 prosentin suuruista viivästyskorkoa aineettomasta ja aineellisesta vahingosta suoritettavasta vahingonkorvauksesta

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________