Language of document :

Tožba, vložena 23. marca 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-30/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 in povrnitev domnevno nastale škode.

Predloga tožeče stranke

Ocenjevalno poročilo za leto 2008 naj se razglasi za nično in toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za utrpelo škodo, ki je začasno ocenjena na 5000 EUR in bo natančneje opredeljena med postopkom, ter zamudnih obresti v višini 6,75 % za povračilo nepremoženjske in premoženjske škode;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________