Language of document :

Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-38/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit v povyšovacím řízení 2009 žalobce, který byl dne 1. září 2009 převeden ze Soudního dvora Evropské unie do Evropského parlamentu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Parlamentu ze dne 4. ledna 2011 o zamítnutí stížnosti žalobce směřující proti rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AD7 v povyšovacím řízení 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Parlamentu o jeho nepovýšení do platové třídy AD7 v povyšovacím řízení 2009;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________