Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī - ZZ/Parlaments

(lieta F-38/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros nepaaugstināt amatā prasītāju, kas 2009. gada 1. septembrī tika pārcelts no Eiropas Savienības Tiesas uz Eiropas Parlamentu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2011. gada 4. janvāra lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību par lēmumu 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros nepaaugstināt to amatā AD7 pakāpē;

ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros nepaaugstināt to amatā AD7 pakāpē;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________