Language of document :

Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 - ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-38/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu promova reclamantul în cadrul exercițiului de promovare 2009, acesta fiind transferat la 1 septembrie 2009 de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene la Parlamentul European

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European din 4 ianuarie 2001 de respingere a reclamației reclamantului îndreptată împotriva deciziei de a nu-l promova la gradul AD7 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei Parlamentului European de a nu-l promova la gradul AD7 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________