Language of document :

Talan väckt den 5 april 2011 - ZZ mot parlamentet

(Mål F-38/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden, som den 1 september 2009 överförts från Europeiska unionens domstol till Europaparlament, vid befordringsförfarandet 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 4 januari 2011 att avslå sökandens klagomål mot beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD7 vid befordringsförfarandet 2009,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara parlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD7 vid befordringsförfarandet 2009,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________