Language of document :

Žaloba podaná dne 8. března 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-26/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD13 při povyšování v roce 2010 a uložení povinnosti žalované nahradit žalobci nemajetkovou újmu, kterou utrpěl.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD 13 při povyšování v roce 2010, kteréžto rozhodnutí vyplývá ze sdělení zaměstnancům č. 80/10 ze dne 26. dubna 2010 a ze sdělení zaměstnancům č. 81/10 ze dne 26. května 2010;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o povýšení úředníků platové třídy AD 12 povýšených do platové třídy AD 13 při povyšování v roce 2010 (sdělení zaměstnancům č. 80/10 ze dne 26. dubna 2010 a sdělení zaměstnancům č. 81/10 ze dne 26. května 2011);

uložit žalované, aby žalobci uhradila částku 150 000 eur jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________