Language of document :

Sag anlagt den 8. marts 2011 - ZZ mod Rådet

(Sag F-26/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2010, samt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning for lidt ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2010, således som denne afgørelse fremgår af personalemeddelelse nr. 80/10 af 26. april 2010 og af personalemeddelelse nr. 81/10 af 26. maj 2010.

Om fornødent: annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens klage.

Om fornødent: annullation af afgørelsen om forfremmelse af de i lønklasse AD 12 indplacerede tjenestemænd til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2010 (personalemeddelelse nr. 80/10 af 26. april 2010 og personalemeddelelse nr. 81/10 af 26. maj 2010).

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 150 000 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk skade.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________