Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 8. martā - ZZ/Padome

(lieta F-26/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju ierēdņu sarakstā, kas 2010. paaugstināšanas amatā gadā ir paaugstināti AD 13 pakāpē, kā arī piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai naudas summu kā ciestā kaitējuma atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas lēmumu neiekļaut prasītāju 2010. gadā amatā paaugstināto personu sarakstā, kā tas izriet no 2010. gada 26. aprīļa paziņojuma personālam Nr. 80/10 un 2010. gada 26. maija paziņojuma personālam Nr. 81/10;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt Iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu par AD 12 pakāpes ierēdņu paaugstināšanu AD 13 pakāpē 2010. paaugstināšanas amatā gadā (2010. gada 26. aprīļa paziņojums personālam Nr. 80/10 un 2010. gada 26. maija paziņojums personālam Nr. 81/10);

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai naudas summu EUR 150 000 kā atlīdzību par ciesto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________