Language of document :

Acțiune introdusă la 8 martie 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-26/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl include pe reclamant în lista funcționarilor promovați la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2010, precum și obligarea pârâtului la acordarea către reclamant a unei despăgubiri pentru repararea daunelor morale suferite

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri de a nu îl include pe reclamant în lista funcționarilor promovați la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2010, astfel cum reiese această decizie din Comunicarea către personal nr. 80/10 din 26 aprilie 2010 și din Comunicarea către personal nr. 81/10 din 26 mai 2010;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei AIPN de respingere a reclamației reclamantului;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei de promovare la gradul AD 13 a funcționarilor AD 12, în cadrul exercițiului de promovare 2010 (Comunicarea către personal nr. 80/10 din 26 aprilie 2010 și Comunicarea către personal nr. 81/10 din 26 mai 2010);

obligarea pârâtului la acordarea către reclamant a sumei de 150 000 de euro pentru repararea daunelor morale suferite;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________