Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 februarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof - Germania) - Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl

(Cauza C-381/08)1

(Competența judiciară în materie civilă și comercială - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Articolul 5 punctul 1 litera (b) - Competență în materie contractuală - Determinarea locului de executare a obligațiilor - Criterii de distincție între "vânzarea de mărfuri" și "prestarea de servicii")

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Car Trim GmbH

Pârâtă: KeySafety Systems Srl

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Bundesgerichtshof - Interpretarea articolului 5 punctul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 3, p. 74) - Contract de furnizare de produse de fabricat care conţine de asemenea instrucţiuni ale mandantului cu privire la achiziţia, transformarea și livrarea produselor de fabricat, inclusiv cu privire la asigurarea calităţii de fabricaţie, a fiabilităţii livrării și a executării administrative a contractului - Criterii de distincţie între vânzarea de mărfuri și prestarea de servicii - Determinarea locului de executare al obligaţiilor în cazul unei vânzări la distanţă

Dispozitivul

Articolul 5 punctul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că contractele al căror obiect este livrarea de mărfuri care urmează a fi fabricate sau produse, chiar atunci când cumpărătorul a formulat anumite cerințe cu privire la obținerea, la transformarea și la livrarea acestor mărfuri, fără ca acesta să fi furnizat materialele, și când furnizorul este răspunzător pentru calitatea și pentru conformitatea mărfii cu contractul trebuie calificate drept "vânzări de mărfuri" în sensul articolului 5 punctul 1 litera (b) prima liniuță din regulament.

Articolul 5 punctul 1 litera (b) prima liniuță din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că, în cazul vânzării la distanță, locul unde au fost sau ar fi trebuit să fie livrate mărfurile în temeiul contractului trebuie determinat având în vedere dispozițiile acestui contract. În cazul în care nu este posibilă determinarea locului de livrare în acest temei, fără referire la dreptul material aplicabil contractului, acest loc este cel al predării materiale a mărfurilor prin care cumpărătorul a dobândit sau ar fi trebuit să dobândească puterea de a dispune în mod efectiv de aceste mărfuri la destinația finală a operațiunii de vânzare.

____________

1 - JO C 301, 22.11.2008.