Language of document :

Žaloba podaná dne 9. února 2010 - Kerstens v. Komise

(Věc F-12/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě písemné výstrahy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě písemné výstrahy;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________