Language of document :

Sag anlagt den 9. februar 2010 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-12/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ved C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den disciplinære foranstaltning, der består i en skriftlig advarsel.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 23. april 2009 om anvende den disciplinære foranstaltning, der består i en skriftlig advarsel, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________