Language of document :

Talan väckt den 9 februari 2010 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-12/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet i vilket en disciplinåtgärd vidtas mot sökanden i form av en skriftlig varning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut i vilket en disciplinåtgärd vidtas mot sökanden i form av en skriftlig varning, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________