Language of document :

Žaloba podaná dne 28. dubna 2010 - AG v. Parlament

(Věc F-25/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: AG (zástupci: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o výpovědi žalobkyně po ukončení její zkušební lhůty a náhrada vzniklé újmy

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o výpovědi ze dne 14. května 2009, přijaté společně s rozhodnutím o zamítnutí stížnosti ze dne 21. prosince 2009;

oznámit OOJ důsledky zrušení napadených rozhodnutí a zejména možnost odpracovat druhou zkušební dobu v jiné službě nebo prodloužení zkušební doby, na jejímž konci proběhne nové hodnocení jejích výkonů;

uložit žalované náhradu vzniklé škody jak z hlediska profesního, tak finančního (podle platu a s ním spojených výhod, které měla žalobkyně obdržet od 16. května 2009 až do doby jejího opětovného zařazení v důsledku zrušení napadených rozhodnutí), tak i morální újmy (orientační a předběžná částka 50 000 eur);

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________