Language of document :

Kanne 28.4.2010 - AG v. parlamentti

(Asia F-25/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AG (edustajat: asianajajat S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin koeajan päätteeksi sekä korvaus aiheutuneesta vahingosta

Vaatimukset

Irtisanomispäätös, joka on päivätty 14.5.2009, on kumottava yhdessä valituksen hylkäämisestä 21.12.2009 tehdyn päätöksen kanssa

Nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutuksista ja muun muassa mahdollisuudesta suorittaa toinen koeaika tai jatkaa koeaikaa, jonka päätteeksi kantajan suorituksia arvioidaan uudelleen

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko sekä ammatilliselta ja taloudelliselta kannalta (kantaja viittaa palkkaan ja siihen liittyviin etuihin, jotka hänen olisi pitänyt saada ajanjaksolta, joka alkoi 16.5.2009 ja päättyy sinä päivänä, kun hänet riidanalaisten päätösten kumoamisen seurauksena palautetaan tehtäviinsä) että henkiseltä kannalta (kantaja viittaa viitteelliseen ja väliaikaiseen summaan, jonka suuruus on 50 000 euroa)

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________