Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 28. aprīlī - AG/Parlaments

(lieta F-25/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AG (pārstāvji - S. Rodriguez un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma par prasītājas atlaišanu pārbaudes laika beigās atcelšana, kā arī nodarītā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2009. gada 14. maija lēmumu par atlaišanu, kas pieņemts vienlaikus ar lēmumu noraidīt 2009. gada 21. decembra sūdzību;

norādīt Iecēlējinstitūcijai sekas, kādas ir apstrīdēto lēmumu atcelšanai, un it īpaši iespēju noteikt otru pārbaudes laiku vai pagarināt pārbaudes laiku, kura beigās no jauna tiktu novērtēts viņas sniegums;

piespriest atbildētājam atlīdzināt prasītājai nodarīto kaitējumu, gan no profesionālā un finanšu viedokļa (attiecībā uz darba samaksu un ar to saistītajām priekšrocībām, kas prasītājai bija jāsaņem no 2009. gada 16. maija līdz viņas atjaunošanai darbā apstrīdēto lēmumu atcelšanas rezultātā), gan morālā viedokļa (pagaidām norādot aptuvenu summu EUR 50 000);

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________