Language of document :

Kanne 16.4.2010 - Allen v. komissio

(Asia F-23/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vakavan sairauden toteamista koskevan hakemuksen hylkäävän päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Kantaja vaatii virkamiestuomioistuimessa seuraavaa:

30.6.2009 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan vakavan sairauden toteamista koskeva hakemus, on kumottava ja tarvittaessa 17.7.2009 tehty päätös on kumottava

tarvittaessa 8.1.2010 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, on kumottava

tämän seurauksena on todettava, että kantajan 19.5.2009 tekemässä hakemuksessa, jota on täydennetty 2.7.2009, ilmoittamat sairaudet ovat vakava sairaus, josta aiheutuvat sairauskustannukset korvataan täysimääräisesti 1.7.2009 lukien;

toissijaisesti on todettava, että sairausvakuutuksen mukainen korvaussuoja on voimassa 10.7.2009 saakka

vastaaja on velvoitettava suorittamaan virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma vahingonkorvaus, jonka määräksi arvioidaan tilapäisesti 1 euro

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________