Language of document :

2010. április 16-án benyújtott kereset - Allen kontra Bizottság

(F-23/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Finola Allen (Armação de Pera, Portugália) (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes súlyos betegségének elismerése iránti kérelmet megtagadó határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg a súlyos betegségének elismerése iránti kérelmet elutasító 2009. június 30-i határozatot, és szükség esetén a 2009. július 17-i határozatot;

amennyiben ez szükséges, semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2010. január 8-i határozatot;

ebből következően ismerje el súlyos betegségként a 2009. július 2-án kiegészített, május 19-i kérelemben leírt betegségét és rendelje el a költségek teljes megtérítését 2009. július 1-jétől kezdődően;

másodlagosan rendelje el a költségek betegbiztosításból történő fedezését 2009. július 10-ig;

kötelezze a Bizottságot méltányosan megállapított kártérítés, ideiglenes jelleggel pedig 1 euró megfizetésére;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________