Language of document :

Sag anlagt den 29. marts 2010 - Marsili mod Kommissionen

(Sag F-19/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgien) (ved avocats K. Van Maldegem, C. Mereu og M. Velardo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AST/51/08 og erstatning af den skade, som sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Udvælgelseskomitéens afgørelse af 17. december 2009 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AST/51/08 annulleres, og Europa-Kommissionen tilpligtes at betale skadeserstatning, der indtil videre ansættes til én euro, og som senere præciseres under sagen, med tillæg af renter og morarenter med 6,75%, for den forvoldte økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________