Language of document :

29. märtsil 2010 esitatud hagi - Marsili versus komisjon

(kohtuasi F-19/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Letizia Marsili (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem, C. Mereu ja M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja kandmata konkursi EPSO/AST/51/08 reservnimekirja ning mõista hagejale tekitatud kahju eest välja hüvitis.

Hageja nõuded

tühistada konkursikomisjoni 17. detsembri 2009. aasta otsus, millega otsustati jätta hageja kandmata konkursi EPSO/AST/51/08 nimekirja ja mõista kostjalt välja hüvitis tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest, mille suuruseks hinnatakse esialgu olevat 1 euro ning mis selgitatakse täpsemalt välja menetluse käigus, koos tasandus- ning viivitusintressidega suuruses 6,75%;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________