Language of document :

Beroep ingesteld op 29 maart 2010 - Marsili / Commissie

(Zaak F-19/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Letizia Marsili (Brussel, België) (vertegenwoordigers: K. Van Maldegem, C. Mereu en M. Velardo, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster niet te plaatsen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/51/08 alsmede vergoeding van de door verzoekster geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van 17 december 2009 om verzoekster niet te plaatsen op de lijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/51/08 en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële en de immateriële schade die voorlopig op 1 EUR wordt geraamd en die in de loop van het geding nader zal worden bepaald alsmede tot betaling van 6,75 % vertragingsrente;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________