Language of document :

Acțiune introdusă la 29 martie 2010 - Marsili/Comisia

(Cauza F-19/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: K. Van Maldegem, C. Mereu şi M. Velardo, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu include reclamanta pe lista de rezervă a concursului EPSO/AST/51/08, precum și repararea prejudiciului suferit de reclamantă

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei comisiei de evaluare din 17 decembrie 2009 de a nu include reclamanta pe lista de rezervă a concursului EPSO/AST/51/08 și obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri pentru prejudiciile evaluate cu titlu provizoriu la un euro, care vor fi stabilite precis în cursul procedurii, precum și a dobânzilor compensatorii și moratorii cu o rată de 6,7 % pentru prejudiciul moral și material suferit;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________