Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera intâi) din 9 martie 2010 - N/Parlamentul European

(Cauza F-26/09)1

(Funcţie publică - Funcționari - Acțiune în despăgubire - Admisibilitate - Hărţuire morală - Obligația de solicitudine - Prejudiciu moral)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: N (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: K. Zejdová și R. Ignătescu, agenți)

Obiectul

Obligarea Parlamentului European la plata către reclamant a sumei de 12 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciilor suferite, pe de o parte, din cauza hărţuirii morale şi profesionale căreia i-a fost victimă şi, pe de altă parte, din cauza lipsei unei anchete administrative interne efectuate de un organ independent

Dispozitivul

Obligă Parlamentul European la plata către N a unei despăgubiri de 2 000 de euro.

Respinge celelalte capete de cerere.

Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de N.

N suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 153, 4.7.20009, p. 51.