Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. března 2010 - Tzvetanova v. Komise

(Věc F-33/09)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Odměna - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínky stanovené v článku 4 přílohy VII služebního řádu - Místo trvalého bydliště před nástupem do zaměstnání - Pobyt jakožto student v místě zaměstnání během referenčního období - Stáže vykonávané mimo místo zaměstnání během referenčního období - Zohlednění skutečného bydliště"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aglika Tzvetanova (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni zamítnuto přiznání příspěvku za práci v zahraničí stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 10. července 2008, kterým bylo paní Tzvetanové zamítnuto přiznání příspěvku za práci v zahraničí stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu, se zrušuje.

Evropská komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 6.6.2009, s. 22.