Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.3.2010 - Tzvetanova v. komissio

(Asia F-33/09)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevassa 4 artiklassa säädetyt edellytykset - Tavanomainen asuinpaikka ennen palvelukseentuloa - Oleskelu opiskelijana asemapaikassa viitekautena - Harjoittelukausia asemapaikan ulkopuolella viitekautena - Todellisen asuinpaikan huomioon ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Aglika Tzvetanova (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É.. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sittemmin J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission tekemän sen päätöksen kumoamisesta, jolla evätään kantajalta oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn ulkomaankorvaukseen.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 10.7.2008 tekemä päätös evätä Aglika Tzvetanovalta oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan mukaiseen ulkomaankorvaukseen kumotaan.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 129, 6.6.2009, s. 22.